Labelenergiebesparing

1
Energiebesparing; lagere energierekening, meer comfort en een beter klimaat.

Energiebesparing; lagere energierekening, meer comfort en een beter klimaat.

Energiebesparing

Energie is een natuurkundige grootheid. Eigenlijk is energie wat een levend wezen of een machine nodig heeft om “iets” te kunnen doen. Je kunt energie “bewaren” in bijvoorbeeld een batterij. Wanneer een object energie heeft kan het iets doen.
Lees meer

Copyright © 2015 Zuinigheidmetstijl.nl - Alle rechten voorbehouden.